W naszej ofercie posiadamy:

Przewody

 •     przewody instalacyjne okrągłe,
 •     przewody instalacyjne płaskie,
 •     przewody instalacyjne giętkie,
 •     przewody FlameBlocker (w izolacji i/lub powłoce bezhalogenowej, nierozprzestrzeniające płomienia, o niskiej emisji dymów i gazów),
 •     przewody niepalne Flame-X 950,

Kable 0,6/1 kV

 •     kable Ci i Al do układania w ziemi,
 •     kable Cu i Al do układania w budynkach,
 •     kable elektroenergetyczne miedziane o niskiej emisji dymów,
 •     kable bezpieczeństwa ognioodporne bezhalogenowe o niskiej emisji dymów,
 •     kable Cu i Al zbrojone,

Kable średnich napięć
Kable wysokich napięć
Przewody napowietrzne
Kable i przewody w izolacji gumowej

 •     Przewody ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych
 •     Przewody przemysłowe specjalnego przeznaczenia
 •     Przewody i kable bezhalogenowe
 •     Przewody spawalnicze
 •     Przewody instalacyjne do układania na stałe
 •     Przewody ciepłoodporne w gumie silikonowej

Kable Telekomunikacyjne miedziane

 •     Miejscowe
 •     Stacyjne
 •     Komputerowe
 •     Szerokopasmowe
 •     Specjalnego zastosowania

 

tfnktbitner

lappfibrain 

radpolelpareltrim